Testowy 2

Testowy 2

Jak podkreśla ks. Paweł Dubowik – nasza Wspólnota gromadzi małżonków w różnej fazie kryzysu małżeńskiego. Są tutaj małżonkowie, którzy są raz i...