I Komunia Święta

SPOTKANIA FORMACYJNE dla dzieci i rodziców

Termin I Komunii Świętej w naszej parafii w 2022 roku wyznaczony jest na 15 maja.

Rodziców, którzy chcą przygotowywać swoje dzieci do I Komunii Świętej w naszej parafii, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii. Centralnym, najważniejszym elementem formacji jest wspólne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii (sugerujemy tę liturgię z udziałem dzieci o 1230).