Przesłanie Fatimskie

Nabożeństwo fatimskie jest szczególna formą odpowiedzi na przesłanie fatimskie. Wyraża się pokutą, modlitwą, zwłaszcza różańcową oraz Nabożeństwem Pierwszych Sobót. Maryja powiedziała Łucji, że grzechy niewdzięcznych ludzi co chwilę ranią Jej Niepokalane Serce i poprosiła o zadośćuczynienie przez odprawienie nabożeństwa kolejnych pięciu pierwszych sobót miesiąca. „Jeśli uczynią co powiem, zbawi się wiele dusz. Przychodzę prosić o zadośćuczynienie” i poprosiła o: 1. Komunię świętą wynagradzającą 2. Część różańca wynagradzającego (nie należy dodawać innych intencji) 3. Spowiedź świętą wynagradzającą 4. Towarzyszenie Maryi przez 15 minut w rozważaniu piętnastu tajemnic Różańca z intencją wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu bez odmawiania różańca. Każdemu, kto wynagrodzi Maryi za pięć zniewag, którymi ludzie co chwila ranią jej Niepokalane Serce, temu Maryja obiecuje: Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. „Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję zbawienie. Dusze te będą kochane przez Boga, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron… Moje Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą prowadzącą do Boga”.

W 2009 roku zostal podjęta Wielka Nowenna Fatimska przed setną rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie 2009-2017

Wielka Nowenna Fatimska nie jest formą nabożeństwa, w ramach którego należy odmówić jedynie konkretne modlitwy. Wielka Nowenna to pragnienie zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomagać współczesnemu światu poznać orędzie fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej.  W Fatimie Matka Najświętsza zaprosiła nas do współpracy w dziele zbawienia ludzi. Dziś, gdy stoimy na progu setnej rocznicy Jej objawień, chcemy wziąć sobie do serca to naglące wezwanie do zaangażowania się w ratowanie świata. Nowenna zatem to nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, głoszone kazanie, zaproszenie do wspólnego różańca czy nabożeństwa pierwszosobotniego; wszystko po to, by Maryja była bardziej znana i miłowana przez ludzi na całym świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca. 

Co to znaczy włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej?  

1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie. Jeśli ktoś nigdy go nie odmawia, nie ma z Nowenną nic wspólnego. 

2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca. Kto w trakcie trwania Nowenny ani razu nie odprawi tego nabożeństwa, nie jest jej uczestnikiem. 

3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Bez oddania się Matce Najświętszej trudno mówić o życiu orędziem fatimskim, a tym samym o uczestnictwie w Wielkiej Nowennie Fatimskiej. 

4. Uczestniczymy w Nowennie przez odmawianie modlitw Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu.

5. Uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca. Udział w nich nie jest jednak warunkiem koniecznym.

6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień. Nikt z nas nie będzie apostołem orędzia fatimskiego, jeśli sam najpierw go nie pozna i nie zacznie nim żyć.

TEMATY do rozważań na poszczególne lata:

1. PEWNI  ZWYCIĘSTWA (2009) – konfrontacja z cywilizacją śmierci

2. BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010) – zawsze przy Maryi

3. WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011) – jest niebo, jest piekło, jest czyściec

4. NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012) – wynagradzanie za grzechy świata

5. EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013) – cud na cudami, który zmienia wszystko

6. ZAPRASZANI DO NIEBA (2014) – jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny

7. POTĘGA RODZINY (2015) – domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła

8. BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016) – ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością

9. DROGA PRZEZ SERCE (2017)  – przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.