Pracowali w Parafii

Proboszczowie:

śp. ks. kan. Andrzej Galiński, proboszcz tutejszej parafii w latach 1989 – 2007, budowniczy kościoła.

ks. kan. Paweł Lisowski, proboszcz tutejszej parafii w latach 2007-2013

ks. kan. Mariusz Szcześniak, proboszcz tutejszej parafii w latach 2013-2015

ks. Maciej Łazarek, proboszcz tutejszej parafii w latach 2015-2019

ks. Jan Czekalski, proboszcz tutejszej parafii w latach 2019 – 

Wikariusze:

ks. Robert Arndt

ks. Paweł Błaszczyk 

O. Wisław Ciemięga OFM Conv

ks. Karol Drąg 

ks. Włodzimierz Dutka

ks. Dariusz Graczyk

ks. Józef Głowacki 

ks. Grzegorz Ignatowski

ks. Andrzej Kluska

ks. Mirosław Marczak 

ks. Paweł Markowski

ks. Michał Misiak

śp. ks. Jan Orczykowski 

Ks. Krzysztof Panek 

ks. Edward Półtorak

ks. Tomasz Promiński

ks. Mirosław Simka

ks. Jacek Tkaczyk

ks. Piotr Turek

Pomoc duszpasterska:

ks. Bogusław Anyszka

ks. Stanisław Kaniewski

śp. ks. Mirosław Kowalski

ks. Grzegorz Leszczyński

ks. Stanisław Opala

ks. Jan Saganiak

ks. Jan Słomka

ks. Marcin Sokołowski 

ks. Jan Urbańczyk

ks. Marek Wochna 

dn Jacek Marciniak