Pracowali w Parafii

Proboszczowie:

śp. ks. kan. Andrzej Galiński, proboszcz tutejszej parafii w latach 1989 – 2007, budowniczy kościoła.

ks. kan. Paweł Lisowski, proboszcz tutejszej parafii w latach 2007-2013

ks. kan. Mariusz Szcześniak, proboszcz tutejszej parafii w latach 2013-2015

ks. Maciej Łazarek, proboszcz tutejszej parafii w latach 2015-2019

ks. Jan Czekalski, proboszcz tutejszej parafii w latach 2019 – 

Wikariusze:

 

Robert Arndt

Paweł Błaszczyk

Ks. Sławomir Chrapla

Wisław Ciemięga OFM Conv

Karol Drąg

Włodzimierz Dutka

Dariusz Graczyk

Józef Głowacki

Grzegorz Ignatowski

Andrzej Kluska

Mirosław Marczak

Paweł Markowski

Michał Misiak

śp. ks. Jan Orczykowski

Ks. Krzysztof Panek

Edward Półtorak

Tomasz Promiński

Mirosław Simka

Jacek Tkaczyk

Piotr Turek

 

Pomoc duszpasterska:

 

Bogusław Anyszka

Stanisław Kaniewski

śp. ks. Mirosław Kowalski

Grzegorz Leszczyński

Stanisław Opala

Jan Saganiak

Jan Słomka

Marcin Sokołowski

Jan Urbańczyk

Marek Wochna

dn Jacek Marciniak