Aktualności

Testowy 2

Jak podkreśla ks. Paweł Dubowik – nasza Wspólnota gromadzi małżonków w różnej fazie kryzysu małżeńskiego. Są tutaj małżonkowie, którzy są raz i razem przychodzą na nasze spotkania. Są i  tacy, którzy przychodzą jednostronnie –...